Guide til pensionister

Ordbog

Ordbog

Her finder du en liste med forskellige ordforklaringer:

 

Helbredstillæg
Folkepensionister kan søge om helbredstillæg. Det samme kan førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 2003. Om du kan få helbredstillæg, afhænger af din likvide formue og din personlige tillægsprocent. Formuegrænsen i 2022 er kr. 93.000, mens din tillægsprocent skal være over 0.

Med helbredstillægget kan du få tilskud til forskellige udgifter, relateret til helbred. Det gælder de udgifter, der i forvejen gives tilskud til fra det offentlige. Tilskud til helbredsydelser, hvor der ikke i forvejen gives tilskud fra det offentlige, kan søges som udvidet helbredstillæg.   


Udvidet helbredstillæg

Det udvidede helbredstillæg giver mulighed for at ansøge om tilskud til ydelser, hvor det offentlige ikke giver tilskud i forvejen. Du kan søge om udvidet helbredstillæg til

  • tandproteser/gebis/kunstige tænder
  • briller
  • almindelig fodpleje

Om du kan få udvidet helbredstillæg, afhænger af din likvide formue og din personlige tillægsprocent. Formuegrænsen i 2023 er kr. 95.800, mens din tillægsprocent skal være over 0.


Likvid Formue

Likvid formue er din samlede formue, hvor du skal medregne:

  • indestående i banken
  • værdipapirer, obligationer og aktier
  • kontanter
  • kassekredit med sikkerhed i fast ejendom
  • gældsbreve, f.eks. i forbindelse med lån til børn

Prisaftaler

Prisaftaler bruges, når det udvidede helbredstillæg skal beregnes. Det er aftaler, kommunen indgår med f.eks. tandlæger, optikere mv.


Tillægsprocent

Alle pensionister får beregnet en personlig tillægsprocent ud fra pensionistens og en evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Du finder din tillægsprocent i din pensionsmeddelelse, som du har modtaget fra Udbetaling Danmark, enten i din digitale post eller på papir. Du får en ny pensionsmeddelelse, hver gang der sker ændringer i din pension.