Guide til pensionister

Økonomi

Ældrecheck

Ældrechecken (også kaldet supplerende pensionsydelse) er en årlig udbetaling, du kan få, hvis du:

  • havde ret til folkepension senest december året før
  • har en personlig tillægsprocent højere end nul
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 (2023).

 

Du betaler skat af ældrechecken.

For at få udbetalt ældrechecken første gang, skal du oplyse Udbetaling Danmark om din formue. Herefter får du automatisk udbetalt ældrechecken årligt. Hvis din formue ændrer sig, skal du sørge for at give Udbetaling Danmark besked.

Du kan læse meget mere på borger.dk

 

Flere muligheder