Guide til pensionister

Kørsel

Læge og sygehus

Kørsel til sygehus

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til hospitalet, men er dit helbred så dårligt, at du ikke kan bruge bus eller tog, kan du blive kørt med regionens kørselsordning.
Læs mere om hvad der skal til på syddjurs.dk

Kørsel til egen læge eller speciallæge

Hvis du pga. dit helbred ikke kan bruge bus eller tog, kan du søge om at blive kørt med kommunens taxakørsel.

Du kan bruge dette ansøgningsskema

eller kontakte kommunen om visitering til lægekørsel på tlf. 87 53 50 00.

Du kan læse mere om, hvordan du bestiller kørsel på syddjurs.dk

 

Flere muligheder