Guide til pensionister

Helbred

Fodbehandling med henvisning

Du kan få tillæg til alle behandlinger, som regionen yder tilskud til efter Sundhedsloven. Hvis du vil se alle mulighederne, så kan du læse mere på sundhed.dk

Helbredstillæg skal være bevilliget inden der kan udbetales tilskud.

Du kan se på regningen fra fodterapeuten, hvilke ting der er givet tilskud til. Kig i feltet ´sygesikringsandel´. Hvis beløbet her er over 0, får du tilskud.

Du kan også læse nærmere på borger.dk eller aeldresagen.dk

Vigtig information: Du skal have søgt og fået bevilliget helbredtillæg, inden du får behandlingen, for at du kan få tilskud

Det skal du have klar, når du søger helbredstillæg:

 • 1

  Du har fået bevilliget helbredstillæg

  Helbredstillæg skal være bevilliget, inden du kan søge tilskud til din forbehandling med henvisning.

 • 2

  Indsend regning

  Når du søger om at få tilskud til fodbehandling, skal du vedhæfte din regning.

   

   

 • 3

  Udbetaling af tilskud

  Du får udbetalt dit tilskud sammen med din næste pensionsudbetaling.

Flere muligheder