Guide til pensionister

Helbred

Høreapparat

Høreapparater udleveres normalt gratis fra en offentlig høreklinik.

Du kan få tillæg til høreapparater, købt ved et privat hørecenter, som regionen yder tilskud til efter Sundhedsloven. Du skal have fået bevilliget helbredstillæg, inden du kan få  udbetalt tilskud.

Dit hørecenter ved, om der er tilskud fra regionen til dine høreapparater.

Du kan også se på regningen fra dit hørecenter, om der er givet tilskud fra regionen efter Sundhedsloven.

Læs mere på aeldresagen.dk

Læs om hørevejledning, batterier m.m. på syddjurs.dk

Vigtig information: Du skal have søgt og fået bevilliget helbredstillæg, inden du køber høreapparat, for at kunne få tilskud.

Det skal du have klar, når du søger tillæg til høreapparater:

  • Din regning for høreapparatet. Regningen skal vedhæftes undervejs i forløbet.
  • Dit MitID

Flere muligheder