Guide til pensionister

Helbred

Tandbehandling

Vedligehold og reparation af egne tænder

Du kan få tillæg til alle behandlinger, som regionen yder tilskud til efter Sundhedsloven (Sygesikringen). Hvis du vil se alle mulighederne, så kan du gå ind på sundhed.dk

Helbredstillæg skal være bevilliget inden der kan udbetales tilskud.

Du kan se på regningen fra tandlægen, hvilke ting der er givet tilskud til. Kig i feltet ´sygesikringsandel´. Hvis beløbet her er over 0, får du tilskud.

Der er nogle ting, du ikke kan få tillæg til, fx:

 • Bedøvelse
 • Røntgen
Vigtig information: Du skal have søgt og fået bevilliget helbredstillæg, inden behandlingen for at kunne få tilskud.

Det skal du have klar, når du søger tillæg til tandlægebehandling:

 • Din tandlægeregning. Regningen skal vedhæftes undervejs i forløbet.
 • Dit MitID
 • 1

  Du har fået bevilliget helbredstillæg

  Du skal have søgt og fået bevilliget helbredstillæg, inden du søger tilskud til tandbehandling.

 • 2

  Indsend regning

  Når du søger om at få tilskud til behandlingen, skal du vedhæfte din regning.

 • 3

  Udbetaling af tilskud

  Hvis beløbet er over 500 kr., bliver det udbetalt inden for 10 arbejdsdage.

  Er beløbet under 500 kr., bliver det udbetalt sammen med din næste pensionsudbetaling.

 

Flere muligheder