Guide til pensionister

Helbred

Helbredstillæg

Folkepensionister kan søge om helbredstillæg. Det samme kan førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 2003. Om du kan få helbredstillæg, afhænger af din likvide formue og din personlige tillægsprocent.

Formuegrænsen i 2023 er kr. 95.800.

Du finder din tillægsprocent i din pensionsmeddelelse.

Du kan læse mere om reglerne for helbredstillæg på borger.dk

Det skal du have klar, når du søger:

  • MitID
  • Oplysninger om likvide formue

Flere muligheder