Guide til pensionister

Bolig

Boliger

Der er forskellige muligheder for boliger.

En bolig i en almennyttig boligforening kan søges af alle borgere. Flere boligforeninger har boliger, der også lever op til den indretningsmæssige standard for ældre- og handicapboliger.

Har du et større behov for pleje eller støtte, kan du søge en ældre- eller handicapvenlig bolig.

Endelig kan du søge om plejebog, hvis du har et stort pleje- og omsorgsbehov, brug for døgnbemanding og ikke kan blive i dit eget hjem.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder på syddjurs.dk

Flere muligheder