Guide til pensionister

Helbred

Fysioterapi og kiropraktik

Du kan få tillæg til alle behandlinger, som regionen yder tilskud til efter Sundhedsloven. Hvis du vil læse mere om mulighederne for behandling og tilskud, så kan du gå til sundhed.dk.

Klik her for fysioterapi: sundhed.dk/fysioterapi

Klik her for kiropraktik: sundhed.dk/kiropraktorbehandling

Helbredstillæg skal være bevilliget, inden der kan udbetales tilskud.

Du kan se på regningen fra fysioterapeut eller kiropraktor, hvilke ting der er givet tilskud til. Kig i feltet ´sygesikringsandel´. Hvis beløbet her er over 0,0, får du tilskud.

Du kan også læse nærmere på borger.dk eller aeldresagen.dk

Vigtig information: Du skal have søgt og fået bevilliget helbredstillæg, inden du får behandlingen, for at kunne få tilskud.

Det skal du have klar, når du søger tillæg til fysioterapi eller kiropraktor:

 • Din regning for behandling. Regningen skal vedhæftes undervejs i forløbet.
 • Dit MitID
 • 1

  Du har fået bevilliget helbredstillæg

  Du skal have søgt og fået bevilliget helbredstillæg, inden du kan søge om tilskud.

   

 • 2

  Indsend regning fra behandler

  Når du søger om at få tilskud til behandlingen, skal du vedhæfte din regning.

 • 3

  Udbetaling af tillæg

  Hvis beløbet er over 500 kr., bliver det udbetalt inden for 10 arbejdsdage.

  Er beløbet under 500 kr., bliver det udbetalt sammen med din næste pensionsudbetaling.

Flere muligheder