Guide til pensionister

Bolig

Beboerindskudslån

Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Du kan læse mere om beboerindskudslån på borger.dk

Det skal du have klar, når du søger:

  • MitID
  • Oplysninger om din husstands samlede indkomst

 

 

Flere muligheder