Guide til pensionister

Kørsel

Handicapkørsel

Du kan søge om handicapkørsel, hvis du

  • er svært bevægelseshæmmet og bruger et ganghjælpemiddel (f.eks. kørestol eller rollator) eller
  • er blind eller
  • er stærkt svagsynet med synsstyrke på 10 procent eller mindre
  • og du ikke kan bruge almindelig kollektiv trafik

Handicapkørsel er et tilbud om kørsel til aktiviteter i fritiden. Kørslen foregår med taxi eller liftbus.

Læs mere på syddjurs.dk

Det skal du have klar, når du søger:

  • NemID / MitID

 

 

Flere muligheder